Με την διαδικασία της Υιοθεσίας ζευγάρια , άτεκνα και μη μπορούν να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα παιδιά χωρίς να είναι οι βιολογικοί γονείς αυτών των παιδιών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Υιοθεσίας το δικαστήριο δίδει στο Τμήμα αρχείου πληθυσμού την εντολή να αλλάξει τα στοιχεία γέννησης του εν λόγω παιδιού με αποτέλεσμα τόσο στο αρχείο όσο και στο πιστοποιητικό γέννησης να εμφαίνονται ως γονείς το ζεύγος και όχι οι βιολογικοί γονείς.

Τα ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο ευημερίας και αυτό αφού τα εγκρίνει να λάβουν σειρά για να υιοθετήσουν κάποιο από τα παιδιά τα οποία τίθενται κάτω από την φύλαξη του γραφείου ευημερίας.

Εναλλακτικά τα ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί μπορεί να έχουν την τύχη να τους προταθεί από μία μητέρα να υιοθετήσουν το δικό της τέκνο.

Δεν είναι δε λίγες οι φόρες όπου μία κοπέλα μετά από μια ατυχή εγκυμοσύνη για κοινωνικούς , οικονομικούς ή άλλους λόγους δεν μπορεί να κρατήσει το τέκνο που κυοφορεί και είτε λόγω προχωρημένης εγκυμοσύνης είτε λόγο αντίθεσης της με την άμβλωση επιλέγει να το κρατήσει με σκοπό όπως το δώσει σε ένα ζεστό σπιτικό για υιοθεσία.

Διαδικασία

  • Στην περίπτωση δε που η μητέρα επιθυμεί να δώσει το τεκνό της για υιοθεσία τότε το ζεύγος θα πρέπει να καταθέσει στο Οικογενειακό Δικαστήριο Αίτηση Υιοθεσίας.

  • Η Αίτηση για υιοθεσία δεν μπορεί να καταχωρηθεί εάν δεν περάσουν τρείς μήνες από την γένεση του τέκνου. Αν η βιολογική μητέρα του τέκνου επιθυμεί να το παραδώσει στο ζεύγος πριν από την εκπνοή των τριών μηνών αυτό μπορεί να το πράξει αλλά θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το γραφείο ευημερίας και η βιολογική μητέρα να υπογράψει συγκεκριμένα νομικά έγγραφα.

  • Με την πάροδο τριών μηνών από την γέννηση του τέκνου καταχωρείται στο Οικογενειακό Δικαστήριο Αίτηση υιοθεσίας του τέκνου.

  • Μετά από γνωμάτευση του γραφείου ευημερίας και την συγκατάθεση της βιολογικής μητέρας και του βιολογικού πατέρα (εάν είναι γνωστός) το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα με το όποιο και οι δύο αιτητές αναγνωρίζονται ως νομικοί γονείς του παιδιού.

  • Το Τμήμα αρχείου πληθυσμού με την προσκόμιση του διατάγματος υιοθεσίας εκδίδει νέο πιστοποιητικό γεννήσεως όπου το ζεύγος εμφαίνεται ως γονείς του τέκνου.