Ο Νομικός Οίκος ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. με την σοβαρότητα και την αξιοπιστία που τον διακρίνει αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση ζευγαριών τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί.

Μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία του στον τομέα των υιοθεσιών ο Νομικός μας Οίκος κατανοώντας την σοβαρότητα και λεπτότητα των θεμάτων που άπτονται μίας υιοθεσίας καταβάλλει όλη την δυνατή και ενδεδειγμένη επιμέλεια ούτως ώστε οι υιοθεσίες που αναλαμβάνει να έχουν αίσιο και ευχάριστο τέλος.

Στην Σελίδα Υιοθεσία μπορείτε να μάθετε για το νομικό καθεστώς αλλά και την πρακτική που πρέπει να ακολουθείται πριν και μετά την καταχώρηση της αίτησης υιοθεσίας.

Στην Σελίδα Παρένθετη Μητέρα μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό καθεστώς αλλά και την πρακτική που πρέπει να ακολουθείται όταν το ζεύγος αποφασίσει να αποκτήσει παιδιά μέσα από την διαδικασία της παρένθετης μητέρας.

Τόσο τα θέματα υιοθεσιών όσο και παρένθετης μητέρας τα χειρίζεται προσωπικά ο Διευθύνων Δικηγόρος του Νομικού μας Οίκου κύριος Αντώνης Κ. Κωνσταντίνου. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο constantinou.a@cymclawyers.com ή στο τηλέφωνο 00367-22678600.

Περισσότερα για τον Νομικό Οίκο μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα www.cymclawyers.com

Αυτή η Ιστοσελίδα είναι αφοσιωμένη στο να μεταφέρει γενικές γνώσεις στο αναγνώστη. Για ολοκληρωμένη Νομική Συμβουλή ο αναγνώστης θα πρέπει να αποταθεί σε Δικηγόρο. Οι διαδικασίες υιοθεσίας και απόκτησης τέκνου μέσα από παρένθετη μητέρα συνιστούν ειδικευμένες διαδικασίες οι οποίες βασίζονται στην λεπτομέρεια.